ការតុបតែងមុខ

  • Face makeup-BD-Blush

    ការតុបតែងមុខ -D-Blush

    ៩ ពណ៌ម្សៅប៊្លុយប៊្លុកគូសបញ្ជាក់ក្ដារលាយនិងក្តារកែតម្រូវវណ្ឌវង្កការផាត់ពណ៌ម្សៅការតុបតែងមុខយូរអង្វែងការតុបតែងភ្លឺរលោងយូរអង្វែងសូម្បីតែស្បែកថ្ពាល់ថ្ពាល់។

  • Face makeup-BD-CH

    ការតុបតែងមុខ - ប៊ី - ស៊ី

    ការតុបតែងមុខក្រែមធ្វើឱ្យស្បែកមានពណ៌ ៩ ឈុតដើម្បីឈុតស្បែកផ្សេងៗគ្នាដែលមិនមានជាតិពុលនិងប៉ារ៉ាបែនស្រស់ដោយមិនគិតថ្លៃនិងមើលទៅបែបធម្មជាតិដ៏សាហាវ។