ការតុបតែងបបូរមាត់

  • Lip makeup-BD-LS-009

    ការតុបតែងបបូរមាត់ -DD-LS-009

    បបូរមាត់ម៉ាត់ធ័របបូរមាត់រ៉ែមានសារធាតុរ៉ែយ៉ាងសំបូរបែប ១០០% រូបមន្តធម្មជាតិមិនមានជាតិពុលភាពសាហាវឃោរឃៅនិងបបូរមាត់យូរអង្វែងដោយឥតគិតថ្លៃ។

    បបូរមាត់ម៉ាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងប្រើបានយូររលោងក្រែមមានភាពធន់ទ្រាំមិនស្ងួតនិងមានពណ៌ខ្ពស់។